Scheren-Arbeitsbühnen

Scheren-Arbeitsbühnen

Elektroantrieb

Bühne
SB 65 ES
SB65 ES
SB 78 ES
SB 81 ES
SB 81 ES
SB 97 ES
SB 99 ES
SB 103 E
SB 117 EB
SB 117 ES
SB 120 EB
SB 120 EB
SB 120 ES
SB 139 ES
SB 173 E
Arbeitshöhe

6,57 m

6,50 m

7,80 m

8,10 m

8,10 m

9,77 m

9,92 m

10,20 m

11,75 m

11,70 m

12,00 m

12,14 m

11,68 m

13,96 m

17,30 m

Gewicht

1.370 kg

880 kg

1.565 kg

1.970 kg

2.100 kg

2.135 kg

2.600 kg

3.380 kg

3.685 kg

2.870 kg

4.670 kg

3.720 kg

2.905 kg

3.175 kg

7.600 kg

Länge

1,81 m

1,46 m

1,74 m

2,30 m

2,39 m

2,30 m

2,50 m

2,65 m

3,35 m

2,50 m

3,10 m

2,65 m

2,50 m

2,71 m

4,12 m

Breite

0,83 m

0,76 m

0,83 m

0,81 m

0,83 m

0,81 m

1,17 m

1,80 m

1,76 m

1,17 m

1,75 m

1,80 m

1,17 m

1,14 m

1,20 m

Höhe inkl. Geländer

1,83 m

1,90 m

2,01 m

1,87 m

1,66 m

2,37 m

2,36 m

2,37 m

2,51 m

2,01 m

1,94 m

2,54 m

2,39 m

1,92 m

3,26 m

Ausschub

0,91 m

0,55 m

0,86 m

0,90 m

0,91 m

0,90 m

1,27 m

1,20 m

1,52 m

1,27 m

0,91 m

1,20 m

1,27 m

0,91 m

1,50 m

Plattform-Maße

0,76 m x 1,63 m

0,61 m x 1,25 m

0,64 m x 1,59 m

0,76 m x 2,30 m

0,76 m x 2,39 m

0,76 m x 2,30 m

1,12 m x 2,50 m

1,54 m x 2,00 m

1,42 m x 2,44 m

1,12 m x 2,50 m

1,65 m x 2,92 m

1,54 m x 2,50 m

1,12 m x 2,50 m

1,05 m x 2,43 m

3,91 m x 1,16 m

Tragfähigkeit

270 kg

227 kg

230 kg

360 kg

340 kg

230 kg

450 kg

565 kg

454 kg

320 kg

450 kg

450 kg

320 kg

350 kg

500 kg

Dieselantrieb

Bühne
SB 99 D
SB 120 D
SB 151 D
SB 165 D
SB 181 D
Arbeitshöhe

9,92 m

12,05 m

15,10 m

16,50 m

18,10 m

Gewicht

3.221 kg

5.850 kg

6.900 kg

10.300 kg

7.760 kg

Länge

2,67 m

4,75 m

4,75 m

5,50 m

5,18 m

Breite

1,75 m

2,39 m

2,39 m

2,46 m

2,31 m

Höhe inkl. Geländer

2,37 m

1,97 m

2,19 m

2,60 m

3.07 m

Ausschub

1,22 m

2 x 1,22 m

2 x 1,22 m

1,19 m

2 x 1,22 m

Plattform-Maße

1,65 m x 2,59 m

2,18 m x 3,81 m

2,18 m x 3,81 m

5,50 m x 2,39 m

3,80 m x 1,80 m

Tragfähigkeit

570 kg

780 kg

680 kg

500 kg

680 kg

Hybrid Elektro- I Dieselantrieb

Bühne
SB 120 H
SB 142 H
Arbeitshöhe

12,00 m

14,19 m

Gewicht

5.250 kg

5.700 kg

Länge

3,07 m

3,07 m

Breite

1,75 m

1,75 m

Höhe inkl. Geländer

3,08 m

3,92 m

Ausschub

0,91 m

0,91 m

Plattform-Maße

1,65 m x 2,92 m

1,65 m x 2,92 m

Tragfähigkeit

450 kg

360 kg

Kontakt
Technische Daten Arbeitsbühnen
Kontakt bei Hofmann

Kontakt

Hofmann Kran-Vermietung GmbH & Co. KG
Frankfurter Weg 31
33106 Paderborn

Tel: +49 5251 879 75-0
E-Mail: info@hofmann-autokrane.de

Technische Datenblätter Krane

Arbeitsbühnen

Sie benötigen eine Bühne?

Tel: +49 5251 879 75-0
E-Mail: info@hofmann-autokrane.de